crmcloud.vn - Đăng ký

Basic

0 ₫ /tháng

This is a basic plan. 


 • 0₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 1.000.000₫, thanh toán mỗi năm
 • No Setup Fee
 • 5 Bài viết
 • 5 Trang
 • 5 Đa phương tiện
 • 1 Site
 • 1GB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 15 day Free Trial
Quyền lợi tốt

Medium

0 ₫ /tháng

This is our medium plan. 


 • 0₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 1.500.000₫, thanh toán mỗi năm
 • No Setup Fee
 • 10 Bài viết
 • 10 Trang
 • 10 Đa phương tiện
 • 1 Site
 • 2GB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 15 day Free Trial

Premium

0 ₫ /tháng

This is our premium plan. 


 • 0₫, thanh toán mỗi 3 tháng
 • 2.000.000₫, thanh toán mỗi năm
 • No Setup Fee
 • Không giới hạn Bài viết
 • Không giới hạn Trang
 • Không giới hạn Đa phương tiện
 • 1 Site
 • 3GB Disk Space
 • Không giới hạn Visits per month
 • 15 day Free Trial
 1. Chọn gói
 2. Chọn mẫu
 3. Trang web
 4. Tài khoản